Curs creat per a les proves de pendents de 2n ESO de l'assignatura de Geografia i Història.