1º Y 2º ESO

ENCUENTRA LOS NÚMEROS

Se trata de colocar los números del 1 al 12, sin repetir ninguno, en estos 12 cuadraditos, de manera que sumando los cuatro números que forman los lados del cuadrado grande siempre salga 30. Como ves, ya están colocados algunos números; solo tienes que poner los demás.

PRIMER CICLO DE ESO (1º Y 2º ESO)

BOTELLAS

Tenemos 7 botellas de leche llenas (1 litro cada una), 7 medio llenas (1/2 litro cada una) y 7 botellas vacías. Hemos de repartirlas entre tres clientes Antonio, Benito y Carlos, de modo que: 

PRIMER CICLO DE ESO (1º Y 2º ESO)

Completa el MATEMATIGRAMA escribiendo dentro de las casillas vacías números del 1 al 9 (sin repetir) de tal manera que al realizar las operaciones se obtenga el resultado indicado. Las operaciones se realizan de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Matematigrama

PRIMER CICLE D’E.S.O.

La figura que veieu més avall és un HEXÀMER. Amb els 6 nombres donats al voltant heu de trobar el nombre de 3 xifres proposat al centre de l’Hexàmer.

Podeu utilitzar les 4 operacions aritmètiques (suma, resta, producte o divisió) i no és necessari usar tots els nombres però, cada nombre només podeu utilitzar-lo una vegada!

Sabreu solucionar l’Hexàmer?

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors