La intervenció psicopedagògica, la tutoria i l’orientació són aspectes integrals del procés educatiu. El Departament d’Orientació (D.O.) planifica i coordina les activitats d´orientació del centre, dona suport al professorat en la pràctica d’un ensenyament adaptat a les peculiaritats de l’alumnat i participa més directament amb els alumnes i les alumnes que requereixen suports específics.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors