Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a cicles formatius curs 2019-20
 

CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES

Inscripció: del 23 d’abril al 10 de maig

Publicació llistes provisionals de persones admeses> 21 de maig

Publicació llistes definitives de persones admeses> 28 de maig

Realizació prova d’accés Grau Mitjà> 10 i 11 de juny

Realizació prova d’accés Grau Superior> 10 i 11 de juny

La Conselleria d’Educació ha publicat ll’ordre que regula el procés d’admissió i matrícula d’ESO i batxillerat per al proper curs 2019-20 en la que s’indiquen, entre altres, les següents dades:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-2020

ESO I BATXILLERAT 

Presentació sol.licituds d’admissió de primera opció   21 a 30 de maig

Per cursar estudis al Ximén d'Urrea cal fer el següent:

A) Sol·licitud d’admissió i elecció de curs i optatives (pas 1 i pas 2).

B) Matrícula i entrega de documentació complementària.

 

A) Sol·licitud d'admissió i elecció de curs i optatives (on-line)

Pas 1. Emplenar la sol·licitud telemàtica d'admissió de la Conselleria d’Educació i imprimir els documents de resguard a presentar al centre.

 

Pas 2. Emplenar la sol·licitud de curs i optatives de l’IES Ximén d’Urrea.

 

Els llistas provisionals i definitius d'admesos i no admesos es publicaran en el tauler d'anuncis del nostre centre en les dates legalment establertes per a cada any acadèmic. Un cop admessos ja podeu matricular-vos.

 

B) Matrícula i entrega de documentació

Per matricular-se teniu que presentar el sobre que se vos donarà a secretaria adjuntant la següent documentació i fent el pagament de les taxes indicades. Els alumnes que sol·liciten transport escolar col·lectiu o ajudes per al transport individual deuran adjuntar certificat d'empadronament expedit pels seus respectius ajuntaments i l’imprés de sol·licitud de transport escolar:

 

Documentació de matrícula a presentar a la secretaria del centre.

A) Alumnes de nova incorporació al centre:

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- DNI del pare, mare i alumne.

- Certificat mèdic.

- Llibre de família o partida de naixement.

- N.U.S.S. (Número d'afiliació a al Seguretat Social).

- Certificat d'estudis.

 

B) Alumnes del nostre centre (incloent repetidors):

- 2 fotos de carnet amb el nom escrit al dors. 

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

C) Alumnes del centre que canvien d'etapa (s'incorporen a 1r des de batxiller o 1r de cicle formatiu):

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- Certificat mèdic.

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

 

 


 

Taxes de matrícula per als alumnes d'ESO

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Agenda escolar: 5 €

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

 

 

Taxes de matrícula per als alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Taxes: els primers dies de classe se’ls donarà el rebut per al seu pagament.

Material opcional:

Agenda escolar: 5€

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

El pagament de la matrícula i de material escolar es farà adjuntant els diners al sobre de matrícula.

 

CIRCULAR SOBRE EL BANC DE LLIBRES 

Per la present se’ls informa que l’Ajuntament de l’Alcora va a continuar amb el banc de llibres per al curs 2015/2016, per tant: 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors