Alumnes matriculats en l'IES Ximén d'Urrea durant el curs 2019-2020

 

 CONTINUÏTAT D'ESTUDIS

a.- Procés de sol·licitud de curs i optatives propi del Ximén. Els alumnes que ja estan cursant els seus estudis en l'IES Ximén d'Urrea han d'emplenar-la obligatòriament triant les assignatures del pròxim curs. 

Termini: 11 de maig al 22 de maig. Accés directe fent clic ací.

b.- Matrícula. Aquells alumnes que hagen completat el pas anterior, hauran d'aportar a principis del pròxim curs dues fotografies de carnet, fotocòpies de la documentació personal (NIF alumne o pares, carnet família nombrosa, informe mèdic...) si és necessari actualitzar-la i els pagaments obligatoris.

 

CANVI D'ESO A BATXILLERAT O FORMACIÓ PROFESSIONAL

a.- Procés de sol·licitud de curs i optatives propi del Ximén. Els alumnes que ja estan cursant els seus estudis en l'IES Ximén d'Urrea han d'emplenar-la obligatòriament triant les assignatures del pròxim curs.

Termini: 11 de maig al 31 de maig. Accés directe fent clic ací.

b.- Sol·licitud telemàtica d'admissió a la Conselleria. Es relitzarà del 17 al 25 de juny. Accés directe fent clic ací.

És OBLIGATORI i FONAMENTAL, si no es fa de manera correcta NO tindran plaça en el centre encara que hagen estudiat l’ESO ací fins que no isquen les vacants finals. El calendari i procés concret està pendent de publicar-se per part de Conselleria, però serà telemàtic.

c.- Matrícula:

Les llistes d'admissió es publicaràn:

-ESO i Batxillerat> provisional 15 juliol; definitiva 27 juliol

-FP Graus Mitjà i Superior>  provisional 20 juliol; definitiva 29 juliol

-FP Bàsica> provisional 13 juliol; definitiva 21 juliol 

El procés definitiu de matrícula es realitzarà:

-ESO i Batxillerat> 28-31 de juliol i 1-2 de setembre

-FP Graus Mitjà i Superior> 1-9 de setembre

-FP Bàsica> 22-28 juliol

 

Alumnat provinent d'altres centres 

 

ESO: ALUMNES PROVINENTS DEL CEIPS ADSCRITS

a.- Els CEIPs d'origen migraran via ITACA les dades dels alumnes adscrits

b.- Procés de sol·licitud de curs i optatives propi del Ximén. Termini: 11 de maig al 22 de maig. Accés directe fent clic ací.

c.- Matrícula. El procés definitiu de matrícula es realitzarà del 14 al 16 de juliol.

 

ESO, BATXILLERAT I FP: ALUMNES PROVINENTS D’ALTRES CENTRES

a.- Procés de sol·licitud de curs i optatives propi del Ximén. Es tracta d'una primera recollida d'informació pròpia del centre per a poder preparar el pròxim curs. El seu emplenament NO GARANTEIX L'OBTENCIÓ DE PLAÇA PER AL CURS 2020-2021. Termini: 11 de maig al 31 de maig. Accés directe fent clic ací.

b.- Sol·licitud telemàtica d'admissió a la Conselleria. És OBLIGATORI i FONAMENTAL, si no es fa de manera correcta NO tindran plaça fins que no isquen les vacants finals. Es podrá realitzar del 17 al 25 de juny. Accés directe fent clic ací.

c.- Matrícula. Els alumnes hauran d'aportar, en primer lloc, el requisit acadèmic que els entregue el seu centre d'origen. 

Caldrà estar pendent de la publicació de les llistes d'admessos i, després, procedir a la matrícula. Aquest procés es realitzarà a partir d'aquestes dates:

 

ESO/BATXILLERAT

Sol·licitud

al Ximen

Sol·licitud a Conselleria

Requisit acadèmic

Llistes

Provisionals

Reclama-

cions

Llistes Definitives

Matrícula

11 a 22 maig

17 a 25 juny

3 juliol

15 juliol

15 a 17  juliol

27 juliol

28 a 31 juliol

1 i 2 setembre

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

11 a 31 maig

17 a 25 juny

3 juliol

13 juliol

13 a 15 juliol

21 juliol

22 a 28 juliol

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAUS MITJÀ I SUPERIOR

11 a 31 maig

17 a 25 juny

14 juliol

20 juliol

20 a 22 juliol

29 juliol

1 i 9 setembre

 

Més informació a:

Admissió i matrícula >>

Conselleria d’Educació >>

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors