La Conselleria d’Educació ha publicat ll’ordre que regula el procés d’admissió i matrícula d’ESO i batxillerat per al proper curs 2019-20 en la que s’indiquen, entre altres, les següents dades:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-2020

ESO I BATXILLERAT 

Presentació sol.licituds d’admissió de primera opció   21 a 30 de maig
Presentació requisit acadèmic
         - De primaria a 1r d'ESO                               20 a 26 de juny
         - Resta d'ESO i Batxillerat                              19 de juny a 3 de juliol
Publicació llistat provisional d'admissió                     11 de juliol
Reclamacions llistat d'admissió                                11 a 15 de juliol
Publicació llistat definitu d'admissió                          18 de juliol
Matrícula                                                        
          - Alumnat procedent de centres adscrits.         20-27 de juliol
          - Formalització de matrícula resta d'admesos.   19 a 26 de juliol
          - Formalització de matrícula vacants.               29 de juliol
 
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
 
ADMISSIÓ
-Presentació de sol.licituds d'admissió al centre de primera opció > 16 al 29 de maig
-Presentació de requisit acadèmic:
     -Sol.licitants que reunisquen el requisit al juny> 20 al 28 de juny
     -Resta de sol.licitants> fins el 5 de juliol
-Publicació de llistes provisionals d'admesos> 9 de juliol
-Presentació de reclamacions> 9-11 de juliol
-Publicació de llistes definitives d'admesos> 16 juliol
 
MATRICULA
-Formalització de matricula alumnat admès> 17-30 de juliol
 
 
FP Bàsica  (Procés ORDINARI)

ADMISSIÓ
-Presentació de sol.licituds d'admissió al centre de primera opció > 16 al 29 de maig
-Presentació del consell orientador> fins al 12 de juny
-Publicació de llistes provisionals d'admesos> 13 de juny
-Presentació de reclamacions> 13 al 17 de juny
-Publicació de llistes definitives d'admesos> 26 de juny
-Presentació telemàtica d'al.legacions a les llistes definitives davant la comissió sectorial> 26-28 juny
 
MATRICULA
-Formalització de matricula alumnat admès> 28 de juny al 4 de juliol
-Formalització de matricula de places vacants per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari> 5-8 de juliol
 
 
FP Bàsica (Procés EXTRAORDINARI)
 
ADMISSIÓ
-Presentació de sol.licituds d'admissió amb requisit acadèmic> 12-17 de juliol
-Publicació de llistes provisionals d'admesos> 19 de juliol
-Presentació de reclamacions> 19-23 juliol
-Publicació de llistes definitives d'admesos> 24 juliol
-Presentació telemàtica d'al.legacions a les llistes definitives davant la comissió sectorial> 24-26 juliol
 
MATRICULA
-Formalització de matricula alumnat admès> 25-30 de juliol
-Formalització de matricula resta de vacants> 2 de setembre a 8 de octubre

    

 

Més informació a:

Admissió i matrícula >>

Conselleria d’Educació >>

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors