Sol·licitud de transport escolar

 

TRANSPORT ESCOLAR  CURS 2024-2025

Aquelles famílies que vulguen utilitzar el servei de transport escolar durant el proper Curs 2024-2025, han de seguir les següents instruccions:

 

A) ALUMNAT QUE HA SIGUT BENEFICIARI DEL SERVEI DE TRANSPORT DURANT EL CURS 2023-2024

Els pares han d'entrar a la webfamilia i, des d'allí, podran descarregar-se l'imprés de transport. Cal revisar les dades, imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo en Secretaria. El termini màxim és el 20 de juliol.

Si l'aplicació els donara problemes, els pares -NO els alumnes- hauran de passar per secretaria i els donarem la documentació pertinent perquè la revisen i signen.

B) ALUMNAT NOU O QUE NO HA SIGUT BENEFICIARI DE TRANSPORT DURANT EL CURS 2023-2024

Les famílies han d'emplenar la següent instància, i presentar-la en Secretaria: instància >>

 

Beneficiaris

Segons la resolució que cada any publica la Direcció General d’Ordenació de Centres Docents sobre el servici complementari de transport escolar són beneficiaris del servici escolar de transport, l'alumnat d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat escolaritzat en un centre públic de titularitat de la Generalitat, el domicili habitual del qual, segons conste en el certificat de residència, es trobe a una distància de 3 Km o més del centre d'escolarització que li corresponga. 

L'alumnat d'altres nivells educatius no obligatoris, només podrà utilitzar les rutes de transport col·lectiu quan estiga convenientment autoritzat per resolució de la Direcció Territorial de Educació, i sempre que hi haja places vacants en l'autobús contractat, d'acord amb el contracte subscrit per a la prestació del servici. Esta autorització s'atorgarà, si és procedent, a petició dels pares. El centre docent de destinació ha de tramitar-ne les peticions a la Direcció Territorial de Educació, la qual les concedirà amb caràcter excepcional.

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors