Beques 2024-25

 

Es poden sol·licitar beques d'estudis per al proper curs en dos organismes:

a) De la Generalitat Valenciana:

Informació general de beques per a estudis postobligatoris >>

b) Del Ministeri d'Educació MEC:

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Informació general i sol·licitud de beca per a estudis postobligatoris >>

Títols

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnes que hagen acabat els estudis en un centre docent de l´àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, regulats per la LOGSE, i aquells que vulguen sol·licitar el Certificat d´Aptitud del Cicle Superior del Primer Nivell d´Ensenyaments Especialitzats d´Idiomes.

Quan sol·licitar-ho?

L´alumne sol·licitarà l´expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l´any.

On anar?

Les sol·licituds d´expedició de títols corresponents a ensenyaments no obligatoris es presentaran en el centre de titularitat de la Generalitat Valenciana on hagen realitzat els estudis o en aquell al qual es trobe adscrit el centre docent privat on els va cursar.

Què s'ha de presentar?

- Imprés de sol·licitud d´expedició del títol.

- Pagament de taxes, si s´escau. L´expedició del títol de Graduat en Educació Secundària l´iniciarà d´ofici el centre corresponent i no estarà subjecte al pagament de taxes.

Com sol·licitar-ho? Passos

- Presentació de la sol·licitud i pagament de les taxes (la sol·licitud es fa a la secretaria del centre).

  1. -Els títols, diplomes i certificats, una vegada expedits, hauran de ser retirats personalment per les persones interessades en el centre docent que hagueren realitzat la proposta d'expedició, després de l'acreditació de la seua personalitat, o per persona autoritzada a esta finalitat. Per a això, els centres docents cursaran comunicacions a les persones interessades en què s'indique que els seus títols es troben disposats per a ser retirats.

 

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el vostre títol en registre de títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana:

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/titulos.htm

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors