Admissió i matricula

El procés d'admissió i matrícula comença en el mes d’abril amb l’inscripció dels alumnes de primària provinents dels centres adscrits al nostre. Posteriorment, s’inicien els terminis per a la resta d’alumnat, tant d’altres centres, com del propi IES Ximén d’Urrea.

 

Beques i títols

Durant el curs la Conselleria d’Educació realitza diferents ofertes d’ajut a l’estudi destinades a l’alumnat de secundària. Ací vos informarem al respecte. També vos pot interessar saber sobre el procediment per la sol·licitud dels títols acadèmics, així com de la seua disponibilitat en la secretaria del centre a fi que passeu per recollir-los.

 

Calendari escolar

La Conselleria d’Educació determina per a cada any acadèmic el calendari escolar amb les jornades lectives i els dies festius que disposaran tots els centres de la Comunitat Valenciana. Aquest calendari es complementa amb els tres dies festius que cada municipi, a través del Consell Escolar Municipal, fixa per als centres del seu àmbit.

 

Transport escolar

Segons l'actual mapa escolar són el centre de referència comarcal al que estant adscrits:

  1. Tots els centres de primària de la comarca excepte els d’Alcora.

  2. Tots els centres de secundària de la comarca.

Per atendre aquest alumnat, la Conselleria d’Educació oferta el servei de transport escolar amb determinades condicions i línies de recollida d'alumnes.

 

Llibres de text i documentació

Llibres de text que els diferents departaments didàctics han establert com a material de treball i consulta i en els que es recullen els continguts curriculars de cada assignatura.

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors