Grau Superior de 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.

 

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial. 

Recursos humans i responsabilitat social corporativa. 

Ofimàtica i procés de la información. 

Proceso integral de l'activitat comercial. 

Comunicació i atenció al cliente. 

Anglés. 

Formación i orientació laboral. 

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Gestió de recursos humans. 

Gestió finançera. 

Comptabilitat i fiscalitat. 

Gestió logística i comercial. 

Simulació empresarial. 

Projecte d'Administració i finances. 

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball. 

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen. 

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents: 

Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tèccnic especialista en Administració d'Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Entitats d'Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Administració Empresarial, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Administració d'Empreses, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Administrativa i Comercial. (FP2) 

Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors