1r d'ESO (Lomqe)

Assignatures troncals:
Matemàtiques.
Castellà, llengua i literatura.
Llengua estrangera.
Geografia i història.
Biologia i geologia.

 

Assignatures de configuració autonòmica:
Llengua valenciana i literatura
Tutoria.

Assignatures específiques:
Educació física.
Religió / Valors ètics.
Música.
Tecnologia.

Assignatures esp. optatives (una):
Cultura clàssica
Informàtica.
Educació plàstica, visual i audiovisual.
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.
Reforç instrumental.
Segona llengua estrangera

Total d'hores del currículum 30h.

 

2n d'ESO (Lomqe)

Assignatures troncals:
Matemàtiques. 
Castellà, llengua i literatura.
Llengua estrangera.
Geografia i història. 
Física i química.

Assignatures de configuració autonòmica:
Llengua valenciana i literatura
Tutoria

Assignatures específiques:
Educació física. 
Religió / Valors ètics. 
Música.
Tecnologia.
Educació Plàstica, visual i audiovisual.

Assignatures esp. optatives (una):
Cultura clàssica
Informàtica.
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.
Segona llengua estrangera

Total d’hores del currículum 30h.

 

3r d'ESO (Lomqe)

Assignatures troncals:
Llengua castellana i literatura.
Primera llengua estrangera.
Matemàtiques. 4h. (aplicades o acadèmiques)
Geografia i història.
Física i química.
Biologia i geologia.

Assignatures de configuració autonòmica:
Llengua valenciana i literatura.
Tutoria.

Assignatures específiques:
Educació física.
Religió / Valors ètics.
Música.
Educació plàstica, visual i audiovisual.

Assignatures específiques (una):
Cultura clàssica.
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.
Segona llengua estrangera.
Tecnologia.
Informàtica.


Total d'hores del curriculum 32h.

 

4t d'ESO (Lomqe)
Orientat a batxillerat

Assignatures troncals:
Llengua castellana i literatura. 
Primera llengua estrangera. 
Matemàtiques. 
Geografia i història.

Assignatures de configuració autonòmica:
Llengua valenciana i literatura. 
Tutoria

Opció Ciències:
Biologia i geologia
Física i química

Opció Humanitats i CC.SS.:
Economia
Llatí

Assignatures específiques
Educació física
Religió / Valors ètics

A triar dos d'entre:
Arts escèniques i dansa
Cultura científica
Cultura clàssica
Educació plàstica, visual i audiovisual
Filosofia
Música
Segona llengua estrangera
Tec. de la informació i la comunicació

Total d'hores del curriculum 32h

 

4t d'ESO (Lomqe)
Orientat a ensenyances aplicades

Assignatures troncals:
Llengua castellana i literatura. 
Primera llengua estrangera. 
Matemàtiques. 
Geografia i història.
Tecnologia

Assignatures de configuració autonòmica:
Llengua valenciana i literatura.
Tutoria.

A triar una d'entre:
C. aplicades a l’activitat professional
Activitat emprenedora i empresarial.

Assignatures específiques
Educació física
Religió / Valors ètics

A triar dos d'entre:
Arts escèniques i dansa
Cultura científica
Cultura clàssica
Educació plàstica, visual i audiovisual
Filosofia
Música
Segona llengua estrangera
Tec. de la informació i la comunicació

Total d'hores del curriculum 32h

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors