El programa “Tutoria entre iguals” TEI és una estratègia dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar en l'ensenyança secundària. Consisteix en el fet que els alumnes de dos cursos superiors són tutors dels alumnes del curs tutoritzat. En el cas concret que desenrotllarem, els alumnes de  3r d'ESO seran anomenats, de forma voluntària, tutors dels alumnes de 1r d'ESO. D'altra banda, també ajudarà als alumnes a resoldre altres problemes o dificultats com, per exemple, el pas de l'escola primària a secundària, l'adaptació a un nou institut, conflictes entre iguals no relacionats amb la violència, etc.

La tutoria entre iguals té un caràcter institucional, és a dir, no tracta un conjunt d'accions aïllades realitzades pels alumnes, sinó que implica la creació d'una cultura de la no-violència que afecta tota la comunitat educativa i que requereix de la participació de la mateixa per a modificar o canviar la cultura de centre. El projecte que presentem es va començar a desenrotllar sobre el 2006, podem considerar que els resultats són molt satisfactoris respecte a l'assetjament escolar o bullying, amb una disminució significativa, o absència dels casos de maltractament a partir del segon any d'aplicació –període en què considerem que es modifica la cultura del centre de tolerància zero respecte a l'assetjament. Actualment s'aplica en diferents centres educatiu de primària, secundària i educació especial, fonamentalment a Catalunya, Aragó, Castella la Manxa…

 

Què és el TEI?

  • Una estratègia educativa per a la convivència escolar
  • Dissenyada i aplicada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar.
  • Té caràcter institucional, implica a tota la comunitat educativa
  • És un recurs preventiu de participació i intervenció sobre la convivència en el centre educatiu.
  • Adaptable contra la desmotivació i el fracàs escolar, no sols personal i social, també curricular.

 

El projecte està basat en la idea original del PROGRAMA TEI, Tutoria entre Iguals, per a la millora de convivència, l'autor de la qual és, Andrés González Bellido. Comptem amb l'autorització expressa de l'autor per a fer ús dels materials originals i la seua adaptació per a l'aplicació exclusiva en l'Institut Ximén d'Urrea, i som el primer institut que l’ha implantat a la província de Castelló. El procés de formació i supervisió ha sigut realitzat per Andrés González Bellido (Coordinador del Grup d'Investigació Programa TEI de l'ICE de la Universitat de Barcelona) en el mes de juliol del 2014 i l'adaptació, contextualització, desplegament i aplicació del programa per un equip de professorat de l'Institut Ximén d'Urrea.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors