En el nostre centre es pot optar entre els següents tipus de batxillerats, d’una durada de dos anys cadascú:

  1. Ciències i tecnologia

  2. Humanitats i CC.SS.

  3. General (NOU)

Els criteris de promoció

 

Els alumnes podran promocinar a segon curs quan hagen superat totes les matèries cursades o es tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim. Els qui promocionen a segon amb assignatures pendents de primer hauran de recuperar-les a efectes d’obtindre el títol. L’alumnat que no poromocine a segon haurà de cursar de nou totes les assignatures de 1r de batxillerat.  L’alumnat de segon que no supere alguna de les assignatures podran matricular-se d’estes sense necessitat de cursar les ja superades.

El títol de batxiller

Per obtindre el títol de batxiller serà necesària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat.

Incompatibilitats

A l’hora de l’elecció de les assignatures de segon cal tenir en compte la correspondència amb les de primer, ja que hi ha assignatures incompatibles, es a dir, que no es poden cursar en segon si no s’han cursat en primer. És important que mireu la taula de vinculacions per evitar errors en la matrícula. 

 

 

 

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors