L'IES s'estructura seguint la legislació vigent sobre funcionament i organització del centres de secundària en la que es fixen com a principals òrgans col·legiats: el Consell Escolar i les comissions que se’n deriven, el Claustre de professors/es i els departaments didàctics agrupats en la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP).

A banda dels òrgans col·legiats hi ha altres càrrecs i grups de treball previstos en la mateixa legislació: director, cap d’estudis, sotsdirector, secretari, juntes d’avaluació de cada grup, junta de delegats i subdelegats, comissió de qualitat, etc.

Finalment, l’associació lligada al nostre centre l’AMPA de l’IES Ximén d’Urrea representa els pares i mares dels nostres alumnes

 

 

 

 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors