CIRCULAR SOBRE EL BANC DE LLIBRES 

Per la present se’ls informa que l’Ajuntament de l’Alcora va a continuar amb el banc de llibres per al curs 2015/2016, per tant: 

 

 1. El període d’entrega de llibres serà del 4 al 14 d’agost de 2015, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores a la planta baixa de l’Ajuntament de l’Alcora. Aquest any hi haurà un sol punt unificat del Banc de llibres per als 4 centres educatius públics de l’Alcora: CEIP Comte d’Aranda, CEIP Grangel Mascarós, IES l’Alcalatén, IES Ximén d’Urrea. 
 2. Es recorda a tots aquells a qui es concedí l’ajuda econòmica de l’Ajuntament per al curs 2014/2015, que estan obligats a entregar els llibres que se’ls va notificar. En cas de no recordar els llibres, al banc de llibres se’ls informarà al respecte. Quan els entreguen rebran un justificant d’haver complit el requisit de concessió de l’ajuda per al curs 2014/2015En cas de no entregar-los, no podran sol·licitar l’ajuda per al proper curs 2015/2016. 
 3. Aquest any, els alumnes dels centres concertats La Salle i Puértolas Pardo que han rebut l’ajuda econòmica de l’Ajuntament de l’Alcora hauran d’entregar els llibres al punt del Banc de llibres. 
 4. Es recorda a tots aquells que van agafar llibres en préstec per al curs 2014/2015, que els han de tornar al banc de llibres. Si no es tornen, quedaran expulsats del banc de llibres en qualsevol etapa educativa. 
 5. Aquells alumnes que vulguen entrar en el banc de llibres, poden fer aportacions voluntàries de llibres vàlids per al curs 2015/2016 en el període d’entrega. 
 6. El període de préstec de llibres serà del 17 al 31 d’agost, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores a la planta baixa de l’Ajuntament de l’Alcora. 
  • Del 17 al 25 d’agost, els alumnes que hagen entregat llibres voluntàriament. 
  • Del 26 d’agost al 31 d’agost, per a la resta d’alumnes interessats en la recollida de llibres i que no hagen fet aportacions voluntàries, amb un màxim de 2 llibres per alumne i sempre que siga possible. 
   L’Alcora, a 19 de juny de 2015. 


PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL BANC DE LLIBRES 

CEIP COMTE D’ARANDA CEIP FCO. GRANGEL MASCARÓS IES L’ALCALATÉN
IES XIMÉN D’URREA 

Entrega de llibres: 4 – 15 agost 

Préstec de llibres: 17 – 31 agost 

Planta baixa de l’Ajuntament de l’Alcora 

Què és el Banc de llibres? 

El banc de llibres és un sistema de préstec de llibres de text per a un curs escolar. 

És un sistema pel que ets pots beneficiar tu i també els teus companys. 

Què puc obtenir del Banc de llibres? 

Pots prendre en préstec llibres per al curs 2015/2016, que s’hauran de tornar una vegada acabat el curs. 

Cal tindre en compte que a alguns centres s’han canviat els llibres de text i, per tant, no es podran agafar llibres de tots els cursos o de totes les matèries. Consulteu els llibres que es podran agafar per a cada centre al Banc de llibres. 

Qui pot participar? 

En educació primària poden participar els alumnes de 3r a 6é. Els llibres de 1r i 2n de primària no es prestaran, ja que no són vàlids per ser reutilitzats. 

En educació secundària, batxillerat i cicles formatius poden participar tots els alumnes. 

ENTREGA DE LLIBRES

Com es pot participar? 

Per participar cal aportar llibres voluntàriament vigents per al curs 2015/2016. 

Quan es poden entregar els llibres? 

Des del dimarts 4 al divendres 14 d’agost. Dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 

On es poden entregar els llibres? 

Els alumnes de tots els centres públics hauran d’entregar els llibres a la planta baixa de l’Ajuntament, al carrer Sant Francesc 5. 

Vaig a 6é de primària. Per què hauria d’entregar llibres? 

Si entregues llibres de primària podràs prendre llibres en préstec als bancs de llibres de l’IES l’Alcalatén i de l’IES Ximén d’Urrea. 

A més a més, ajudaràs els alumnes que han de cursar 6é. 

Soc BECARI, què he de fer? 

Els alumnes becats estan obligats a entregar els llibres que van comprar amb l’import de la beca concedida i que se’ls va indicar per carta. Eixos llibres entraran a formar part del banc de llibres. 

Si volen participar al banc, han d’aportar llibres voluntàriament o esperar al segon període d’entrega. 

Si no tornes els llibres que havies de tornar obligatòriament, no obtindràs el justificant d’entrega. El justificant d’entrega és un requisit per poder sol·licitar la beca per a llibres per al curs 2015/2016. 

Si els llibres que havies de tornar obligatòriament es tornen en mal estat, es comunicarà a l’Ajuntament i prendran les mesures necessàries per al curs següent, com podria ser que no et concediren l’ajuda. 

Què passa amb els llibres que entregue voluntàriament? 

Eixos llibres s’incorporen al banc, es registren en una base de dades i es prestaran a altres alumnes. 

PRÉSTEC DE LLIBRES
Quan puc agafar en préstec els llibres per al curs 2015/2016? 

En agost s’obri el període de préstec de llibres per al següent curs fins a l’1 de setembre. 

Hi ha dos períodes diferents per agafar en préstec els llibres: 

- 17 – 25 agost: per els alumnes que han aportat llibres voluntàriament. Els becats que aporten llibres voluntàriament també podran agafar llibres en aquest període. 

- 26 – 31 agost: per a la resta d’alumnes que no han aportat llibres voluntàriament, si hi ha disponibilitat. 

On es poden recollir els llibres en préstec? 

Els alumnes de tots els centres públics podran recollir els llibres al punt habilitat a la planta baixa de l’Ajuntament de l’Alcora. 

Com he de tractar els llibres? 

Els llibres que et prestaran al banc de llibres els has de donar en el mateix estat en que te’ls van prestar. 

És convenient folrar-los, no ratllar-los, excepte el necessari per fer els exercicis sempre amb llapis, no trencar-los ni tacar-los. 

Si tornes els llibres en mal estat, no podràs tornar a participar al banc de llibres. 

Quan he de tornar els llibres que he agafat en préstec? 

Al finalitzar el curs 2015/2016, des del teu centre t’indicaran on i quan has de tornar els llibres que has pres en préstec.

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors