Estimades famílies i alumnat,

La situació creada davant del tancament dels centres escolars, degut a l’Estat d’Alarma provocat per la crisi de la COVID-19, ha generat una gran incertesa al voltant de l’avaluació, promoció i titulació de l’alumnat actualment matriculat al centre. Per aclarir-lo, la Conselleria d’Educació ha publicat la Resolució del 4 de maig de 2020, en la que es dicten les instruccions que regulen els criteris a aplicar. Així, volem traslladar a la comunitat educativa els canvis que s’han produït i com s’han adoptat en el centre mitjançant una llista de respostes a les preguntes més freqüents:

 • Hi haurà un aprovat general?

           NO

 • Tot l’alumnat promocionarà de curs?

           Sí, amb caràcter general. Però cada alumne/a accedirà al nivell següent amb les assignatures/àmbits/mòduls no superats a l’actual curs. Aquestes matèries pendents hauran de ser recuperades el proper curs per poder continuar la seua formació. La situació de promoció amb caràcter general és única i exclusiva d’aquesta situació excepcional.

 • Es podrà repetir aquest curs?

           Sí, es podrà repetir. L’alumnat que no haja aprovat les avaluacions anteriors i, a més, no haja treballat les tasques del tercer trimestre, podrà repetir curs. També podrà repetir l’alumnat que no haja adquirit les competències i objectius d’etapa reflectits a la llei, que continua vigent.

 • Titularà tot l’alumnat?

           No necessàriament, tot i que sí majoritàriament. La titulació tindrà en compte que l’alumnat haja arribat a adquirir les competències i objectius de l’etapa establerts en la llei per a cada nivell: ESO, Batxillerat i Formació Professional. L’equip educatiu valorarà l’evolució de l’alumnat i decidirà el més adequat en cada cas.

 • Tots els cursos tindran avaluació extraordinària?

           No, el primer cicle de l’ESO (1er, 2on i 3er) no disposarà d’avaluació extraordinària.

 • Es pot titular amb assignatures no superades?

           Sí, els equips educatius podran decidir si l’alumnat titula amb alguna matèria pendent tenint en compte el grau de maduresa i l’adquisició de les competències bàsiques necessàries per a la seua continuïtat acadèmica o professional.

 • Com es valorarà el treball a distància a la tercera avaluació?

           El professorat tindrà en compte l’interés, la motivació, l’esforç demostrat i el seguiment i lliurament de les tasques encomanades en la modalitat “en línia”. Aquesta valoració només podrà servir per incrementar la nota i no per a disminuir-la.

 • Si no es lliuren les tasques del tercer trimestre? Què passarà?

           En eixe cas podrien passar dues coses:

 1.   Si l’alumnat no ha superat les dues primeres avaluacions, i no ha presentat les tasques de la tercera avaluació, suspendrà l’assignatura. En aquest cas, passar de curs dependrà de la decisió de l’equip educatiu.
 2. Si l’alumnat ha aprovat les dues primeres avaluacions, superarà l’assignatura. Tot i això, la promoció al següent curs dependrà de l’equip educatiu, que tindrà en compte el nombre d’assignatures suspeses i la possibilitat de recuperació a través d’un Pla de reforç el proper curs.
 • Què passa si l’alumnat promociona amb diverses matèries pendents?

           El proper curs haurà de recuperar-les totes, donat que s’aplicarà la normativa vigent i no podrà passar de curs, en general, amb més de dues matèries pendents. Per tant, quantes més matèries s’aproven ara, molt més senzill serà finalitzar amb èxit el proper curs.

 • Quines conseqüències té titular amb matèries no superades?

           Es aquest cas, alumne/a tindrà un Informe individual valoratiu per recuperar assignatures durant el curs següent. Encara que s’haja passat de curs, s’haurà de fer l’esforç necessari per arribar al nivell que pertoca. A més, per a l’accés a l’etapa següent (Batxillerat, FP o Universitat) tindrà repercussions negatives, ja que la nota d’accés serà més baixa.

 • Què es recomana a tot l’alumnat?

           La proposta és que continue esforçant-se durant tot el tercer trimestre, lliurant les tasques, treballs i activitats a distància, perquè repercutirà positivament per obtindre una nota més alta, que li donarà millor accés per triar el Cicle de Formació Professional, el Batxillerat o els estudis universitaris que siguen de la seva preferència. Així mateix, convé que recupere les assignatures pendents d’anys anteriors i les avaluacions presencials no superades del present curs, per poder cursar amb garanties el curs 2020-21 on es tornaran a aplicar els criteris d’avaluació, promoció i titulació que marca la LOMQE, molt més restrictiva que els d’aquests curs, per la situació excepcional en la que estem.

Per accedir a la normativa sencera feu clic ací.

L'Alcora, 18 de maig de 2020

La direcció del centre

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Recordar-me