Considerem que la nostra missió consisteix en:

 • Ajudar a millorar a través de l’educació la societat i les gents de la nostra comarca per formar culturalment les persones del del futur.
 • Proporcionar a cada alumne/a les eines i instruments culturals adients per a moure’s en un món cada cop més complex.
 • Preparar als nostres alumnes per incorporar-se amb èxit al món laboral a través de la qualificació professional exigida per la indústria comarcal, i preparar-los també per a la formació superior universitària.
 • Educar en els valors propis de la nostra societat, tradició i cultura.
 • Crear un espai de treball amb un clima agradable, en que els docents participen i s’impliquen en la seua tasca, per millorar professional i personalment.
 • Convertir-nos en un centre integrador de la diversitat cultural a través de l’educació en el respecte a la multiculturalitat.

 

Quin centre volem? La nostra visió és:

 • Ser un centre obert a la societat: ajuntament, empreses, pares i mares dels alumnes.
 • Volem un centre amb un elevat índex d’èxit escolar, amb alumnes motivats per l’estudi i la participació en la vida acadèmica.
 • Convertir-nos en un centre de referència i suport d’aquelles empreses de la comarca que necessiten personal qualificat i especialitzat.
 • Desitgem un centre on la convivència, el respecte i la tolerància siguem valors fonamentals, a més d’un centre participatiu, democràtic i integrador.
 • Aconseguir el reconeixement social i el prestigi propi per un treball tant complex i fonamental com la formació i educació dels nostres alumnes.
 • Volem el desenvolupament professional i personal dels nostres treballadors/es, afavorint la formació i l’intercanvi d’experiències.

 

 

Per aconseguir el que hem establert disposem dels següents valors:

 • Alt grau de participació i implicació del professorat en diferents activitats pròpies del centres (extraescolars, concursos, atenció a la diversitat, formació, etc.)
 • Bones relacions amb l’entorn empresarial gràcies a les FCT.
 • Predisposició per la millora de la qualitat, dia a dia, del nostre treball: desig de perfecció.
 • Una comunicació entre pares/mares i professorat que ha estat efectiva i enriquidora.
 • Un seguiment personalitzat dels alumnes, amb un tracte proper, cordial i de confiança.
 • Una baixa conflictivitat escolar, juntament amb un sistema disciplinar operatiu i efectiu, on la direcció recolça el treball del professorat.
 • A pesar de la limitació de recursos i de l’antiguitat de les instal·lacions, el professorat col-labora amb entusiasme amb els treballs i activitats del centre.
 • Bon ambient professional i de companyonia.

 

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançat pel Fons Social Europeu

Els cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior que s'imparteixen al centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@edu.gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors