Es publica el cartell que anuncia les pràctiques en empreses a Europa per a cicles formatius. També hi podeu trobar l'anagrama de la resta de centres formatius que participen en aquest projecte conjuntament amb l'IES Ximén d'Urrea.

Vos animem a que participeu.