Per cursar estudis al Ximén d'Urrea cal fer el següent:

A) Sol·licitud d’admissió i elecció de curs i optatives (pas 1 i pas 2).

B) Matrícula i entrega de documentació complementària.

 

A) Sol·licitud d'admissió i elecció de curs i optatives (on-line)

Pas 1. Emplenar la sol·licitud telemàtica d'admissió de la Conselleria d’Educació i imprimir els documents de resguard a presentar al centre.

 

Pas 2. Emplenar la sol·licitud de curs i optatives de l’IES Ximén d’Urrea.

 

Els llistas provisionals i definitius d'admesos i no admesos es publicaran en el tauler d'anuncis del nostre centre en les dates legalment establertes per a cada any acadèmic. Un cop admessos ja podeu matricular-vos.

 

B) Matrícula i entrega de documentació

Per matricular-se teniu que presentar el sobre que se vos donarà a secretaria adjuntant la següent documentació i fent el pagament de les taxes indicades. Els alumnes que sol·liciten transport escolar col·lectiu o ajudes per al transport individual deuran adjuntar certificat d'empadronament expedit pels seus respectius ajuntaments i l’imprés de sol·licitud de transport escolar:

 

Documentació de matrícula a presentar a la secretaria del centre.

A) Alumnes de nova incorporació al centre:

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- DNI del pare, mare i alumne.

- Certificat mèdic.

- Llibre de família o partida de naixement.

- N.U.S.S. (Número d'afiliació a al Seguretat Social).

- Certificat d'estudis.

 

B) Alumnes del nostre centre (incloent repetidors):

- 2 fotos de carnet amb el nom escrit al dors. 

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

C) Alumnes del centre que canvien d'etapa (s'incorporen a 1r des de batxiller o 1r de cicle formatiu):

- 2 fotos carnet amb el nom escrit al dors.

- Certificat mèdic.

- Fotocopia DNI de l’alumne/a.

 

 


 

Taxes de matrícula per als alumnes d'ESO

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Agenda escolar: 5 €

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

 

 

Taxes de matrícula per als alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius

Assegurança escolar i sobre de matrícula: 5 €

Taxes: els primers dies de classe se’ls donarà el rebut per al seu pagament.

Material opcional:

Agenda escolar: 5€

Si sou membres de l’AMPA el preu de l'agenda escolar serà de 0 €.

El pagament de la matrícula i de material escolar es farà adjuntant els diners al sobre de matrícula.

 
Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a cicles formatius curs 2018-19
 
Inscripció proves d’accés                                                   17-31 maig
Publicació llistat provisional admesos Proves d’Accés                  7 juny
Reclamació llista provisional Admesos Proves d’Accés                 7-8 juny
Publicació llista definitiva admesos Proves d’Accés                     14 juny         
Realització Prova d’accés Grau Mitjà                                 18 juny
Realització Prova d’accés Grau Superior                           15 juny
Publicació qualificacions prov. Prova accés G. Mitjà                   27 juny
Publicació qualificacions prov. Prova accés G.Superior               28 juny
Reclamacions qualificacions prov. Prova accés G. Mitjà              28 juny- 2 juliol
Reclamacions qualificacions prov. Prova accés G.Superior          2-3 juliol
Publicació qualificacions definitives proves d’accés                    9 juliol

La Conselleria d’Educació ha publicat ll’ordre que regula el procés d’admissió i matrícula d’ESO i batxillerat per al proper curs 2018-19 en la que s’indiquen, entre altres, les següents dades:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-2019

ESO I BATXILLERAT

 

Presentació sol.licituds d’admissió                       17-28 maig
Presentació requisit acadèmic                             21 juny- 5 juliol
Publicació llistat provisional d'admissió                12 juliol
Reclamacions llistat d'admissió                           12-16 juliol
Publicació llistat definitu d'admissió                     19 juliol
Matrícula                                                          19-26 juliol

 

CIRCULAR SOBRE EL BANC DE LLIBRES 

Per la present se’ls informa que l’Ajuntament de l’Alcora va a continuar amb el banc de llibres per al curs 2015/2016, per tant: 

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors