La Conselleria d’Educació ha publicat ll’ordre que regula el procés d’admissió i matrícula d’ESO i batxillerat per al proper curs 2018-19 en la que s’indiquen, entre altres, les següents dades:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-2019

ESO I BATXILLERAT

 

Presentació sol.licituds d’admissió                       17-28 maig
Presentació requisit acadèmic                             21 juny- 5 juliol
Publicació llistat provisional d'admissió                12 juliol
Reclamacions llistat d'admissió                           12-16 juliol
Publicació llistat definitu d'admissió                     19 juliol
Matrícula                                                          19-26 juliol

 

CICLES FORMATIUS: GRAU MITJÀ I SUPERIOR

 

Presentació sol.licituds d’admissió cicles                                                   18-31 maig
Presentació requisit acadèmic Graus Mitjà-Superior (tot aprovat a juny )     20-27 juny
Presentació requisit acadèmic Graus Mitjà-Superior (juliol)                         fins 9 juliol
Publicació llistes provisionals d'admesos Graus Mitjà-Superior                    10 juliol
Reclamacions llistats provisionals Graus Mitjà-Superior                              10-12 juliol
Llistats definitius Graus Mitjà-Superior                                                     17 juliol
Matrícula Graus Mitjà-Superior                                                                18-27 juliol    

 

CICLES FORMATIUS: FP BÀSICA

Presentació sol.licituds d’admissió cicles                                                 18-31 maig
Presentació consell orientador FP Bàsica                                                 fins 13 juny
Publicació llistes prov. admesos FP Bàsica                                              14 juny
Reclamacions admesos  FP Bàsica                                                         14-18 juny
Llistats definitius FP Bàsica                                                                   26 juny
Matricula FP Bàsica procés ordinari                                                        28 juny-4 juliol
Matricula vacants FP Bàsica procés ordinari                                            5-6 juliol
 
Publicació vacants FP Bàsica (procés extraordinari)                                12 juliol
Presentació sol.licituds admissió FP Bàsica extra                                    12-17 juliol
Publicació llistes provisionals adm. FP Bàsica extra                                 20 juliol
Reclamacions FP Bàsica extra                                                              20-24 juliol
Llistat definitiu admesos FP Bàsica extra                                               25 juliol
Matricula FP Bàsica extra                                                                    26-30 juliol     

 

Més informació a:

Admissió i matrícula >>

Conselleria d’Educació >>

Adreça del centre

Atenció telefònica en secretaria entre 9.00h. i 14.00h al

Tel.: 964 73 89 40

Fax: 964 73 89 41

Envia un missatge per correu electrònic al 12004011@gva.es

Envia una carta o document a:

IES Ximén d’Urrea

Avd. Castelló nº 33,

CP 12110, L’Alcora, Castelló

Accés administradors